frame

Witaj, nieznajomy!

Wygląda na to, że jesteś tutaj nowy. Jeśli chcesz wziąć udział, należy kliknąć jeden z tych przycisków!

Zaloguj się Rejestracja

Witamy na stronie Związku Zawodowego w T-Mobile Polska S.A.


Dlaczego warto należeć do Związku?


SZEŚĆ powodów dla których warto się organizować i przyłączyć do Związku Zawodowego:

 1. Nie jesteś sam jeśli masz problemy w pracy, 
 2. Będąc w związku zawodowym masz większą szansę na wynegocjowanie wyższych płac i lepszych warunków pracy,
 3. Zyskujesz pomoc w przypadku niesprawiedliwego traktowania, dyskryminacji, przemocy,
 4. Korzystasz z pomocy prawników i związkowych ekspertów, 
 5. Możesz pomagać innym,
 6. Inni mogą pomagać Tobie

Pracownicy zrzeszeni w związku zawodowym mają prawo do:

 • zajmowania stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym w przepisach prawa pracy,
 • zajmowania stanowiska wobec pracodawcy i organu samorządu załogi w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i praw pracowników,
 • sprawowania kontroli nad przestrzeganiem w zakładzie pracy przepisów prawa pracy, a w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • kierowania działalnością społecznej inspekcji pracy i współdziałanie z państwową inspekcją pracy;
 • ustalania wspólnie z pracodawcą zasad wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym podziału środków z tego funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności;
 • przyznawania wspólnie z pracodawcą pracownikom świadczeń z funduszu świadczeń socjalnych;
 • uzgadniania regulaminów wewnątrzzakładowych w tym pracy, wynagradzania i premiowania;
 • reprezentowania interesów pracowniczych na forum międzynarodowym.
 • kontrolowania przestrzegania przepisów dotyczących interesów pracowników, emerytów, rencistów, bezrobotnych i ich rodzin.

Dołącz do nas!

zwiazek.tmpl@gmail.com

NSZZ "Solidarność" w T-Mobile Polska S.A.

zwiazek.tmpl(at)gmail.com
Dane rejestrowe:
Marynarska 12
02-674 Warszawa
NIP: 5213747748
REGON: 365358701


Wszelkie kwestie administracyjne zwiazek.tmpl(at)gmail.com

Wszelkie wypowiedzi użytkowników stanowią ich właśność intelektualną. Kopiowanie i rozpowszechnianie wszelkich treści bez uprzedniej zgody autora może wiązać się z odpowiedzialnością przewidzianą przepisami prawa polskiego. Korzystanie z forum oznacza akcpetację regulaminu.